P.C.M. Classroom meeting 2016

โพสต์22 พ.ย. 2559 00:41โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2559 01:18 ]
 20/11/2559 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนระดับ ม.ต้น และภาคบ่ายเป็นการประชุมชั้นเรียนระดับ ม.ปลาย โดยในพิธีเปิดท่าน ผ.อ. นิรมิตร ดวดกระโทก นำคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ทำพิธีถวายอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ภาพ อภิชัย  พุทธรักษา 
ข่าว  วิสันต์  ยุระวงศ์
Comments