เปิดประตูสู่อาเซียน@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์7 ม.ค. 2559 01:32โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซี่ยน  มีการแสดงของนักเรียนการเต้นบาร์สโลปและการแสดงเพลงอาเซี่ยนรวมใจ  โดยมีผู้อำนวยการวีระศักดิ์  วนาภรณ์เป็นประธานในการมอบรางวัล
 
  
 

Comments