ภาพการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และปวช.1 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์23 มี.ค. 2558 02:04โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และปวช.1
ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2558

Comments