พิมายดำรงวิทยาคม "มอบปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียน"

โพสต์19 พ.ค. 2557 21:37โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
  20 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โดยนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบปัจจัยพื้นฐานเป็นกระเป๋าใส่หนังสือให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกคน โดยมีนางสาววนิดา  สุนพคุณศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั้ง 4  ฝ่ายเป็นตัวแทนมอบให้นักเรียน


Comments