พิมายดำรงวิทยาคมนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน"โรงเรียนมาตรฐานสากล"

โพสต์19 พ.ค. 2557 02:21โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2557 23:43 ]
1 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมโดย นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น


Comments