พิมายดำรงวิทยาคม " ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1"

โพสต์19 พ.ค. 2557 08:31โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
    14  พฤษภาคม 2557  โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม  โดยนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5  และ 6  ครั้งที่ 1   ปีการศึกษา 2557  เพื่อชี้แจงนโยบาย การจัดการศึกษาพร้อมทั้งมอบเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯให้แก่นักเรียน
Comments