พิมายดำรงวิทยาคม "ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558"

โพสต์27 พ.ค. 2558 22:07โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
  12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โดยนายธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558  และในวันนี้ ร้อยตรี วิทยพัฒน์ สมุติรัมย์ ปลัดอำเภอพุทไธสง ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท  มอบเงินพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท

Comments