พิมายดำรงวิทยาคม "สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน"

โพสต์19 พ.ค. 2557 02:53โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
     8 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โดยนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ณ อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ จีระวุฒิ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดประชุมโครงการฯComments