พิธีเชิญพระภูมิเจ้าที่@สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์11 ก.พ. 2559 23:51โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 23:02 ]
วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  ได้จัดพิธีเชิญพระภูมิเจ้าที่  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนทุกคน  โดยมีผู้อำนวยการวีระศักดิ์  วนาภรณ์  รองผู้อำนวยการสมพร  ศรีโคตรโพธิ์  คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Comments