พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

โพสต์12 ส.ค. 2560 07:55โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 09:01 ]
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยท่านประธานในพิธีนำคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

 
 
 
 
 
 Comments