พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเทพาลัย

โพสต์19 มิ.ย. 2557 07:06โดยโรงเรียน เทพาลัย   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2557 22:28 ]
โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผอ.วิเชียร ทองคลี่ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
 และมอบทุนการศึกษาจำนวน 101 ทุน ทุนละ 1,00 1บาท รวมเป็นเงิน 101,000 บาท
19 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพาลัย

แขกผู้มีเกียรติจากซ้าย คุณเฉลียว เสตะพยัคฆ์ คุณวัลลภ เทพาลัย คุณพิชิต ศรีจันรุ่ง
และนายกประทีป ล้ำกลาง(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพาลัย)ผอ.วิเชียร ทองคลี่ ให้โอวาทแก่นักเรียนเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

พิธีมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนเทพาลัยได้รับความอนุหเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน ระดมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักเรียนในวันไหว้ครูจำนวน 101 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,000 บาท
โรงเรียนเทพาลัย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มา ณ โอกาสนี้

พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (หลวงพ่อจิต จิตฺตปญโญ) มอบทุนการศึกษา

คุณพิชิต ศรีแจ้งรุ่ง มอบทุนการศึกษา

คุณประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพาลัย มอบทุนการศึกษา


คุณพิสุทธิ์ พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย มอบทุนการศึกษา

Comments