พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

โพสต์10 มิ.ย. 2558 22:05โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ซึ่งในงานพิธีไหว้ครู ได้มีการเจิมหนังสือ  พิธีมอบทุนการศึกษาแกนักเรียน  พิธีประดับปอกแขนสารวัตรนักเรียน โดยมี ผู้อำนวยการ ดวงจิต  สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาเป็นประทาน  และได้เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกราดวัฒนา มาเป็นเกียรติในพิธี 
Comments