พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์19 มิ.ย. 2557 06:42โดยSawan STP
 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง 
Comments