พิธีไหว้ครู โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์11 มิ.ย. 2558 22:49โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง
นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง  จัดพิธีไหว้ครู  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ  หอประชุมโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
นักเรียนได้จัดทำพานไหว้ครู ได้สวยงาม และนักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อมต่อครูผู้มีความกรุณาอบรมสั่งสอนComments