พิธีการสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:37โดยyoeshi fodsongnern
1 กรกฎาคม 2559 นายโกศล  สายแก้วลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พิธีการสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   ประจำปีการศึกษา 2559 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นรอบบริเวณโรงเรียน
Comments