พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2557

โพสต์10 มิ.ย. 2557 21:52โดยโรงเรียน ภู่วิทยา
นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภุู่วิทยา เป็นประธานเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนภู่วิทยา
Comments