พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ โรงเรียนภู่วิทยา

โพสต์19 ม.ค. 2560 06:14โดยโรงเรียน ภู่วิทยา
นวันที่ 19 มกราคม โรงเรียนภู่วิทยาได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนภู่วิทยาComments