พิธีกล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

โพสต์15 ม.ค. 2559 15:55โดยYada Rattanakumnerd
เนื่องใจโอกาสวันครู 2559 คณะครูโรงเรียนพุดซาพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการ ณัชชา ศรีแสนปาง ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของข้าราชการครู
1. ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
2. ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
3. ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนพุดซาพิทยาคม


                                                                                     คลิกดูภาพเพิ่มเติม
Comments