พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

โพสต์12 ก.ค. 2559 01:58โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 02:00 ]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Comments