พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โพสต์1 เม.ย. 2559 12:49โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
วันที่ 1 เมษายน 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เพื่อสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มาเป็นประธานในพิธี

Comments