พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โรงเรียนคู่พัฒนา

โพสต์23 พ.ย. 2558 10:53โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2558 19:46 ]

ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โรงเรียนคู่พัฒนา ระหว่าง โรงเรียนสุรนารีวิทยา   กับ  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  นายสมัคร ไวยขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา  รศ.เชิดชัย  โชครัตนชัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ดร.สุพล   จอกทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒        นายศักดิ์ชัย  ชาติพุดซา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒


Comments