พิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วม

โพสต์30 มี.ค. 2559 21:44โดยKom Sirichart
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเรียนร่วม ( MOU ) ระหว่างอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ทวิศึกษา) โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม และ วิทลาลัยเทคนิคคูเมือง วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยมีนายชาตรี ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และ กรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน
Comments