พิธีลงนามพันธสัญญา(MOU) เพื่อยกระดับผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทพาลัย

โพสต์18 ส.ค. 2557 01:46โดยโรงเรียน เทพาลัย
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผอ.วิเชียร ทองคลี่ จัดพิธีลงนามพันธสัญญา(MOU)ระหว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการและคณะครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเทพาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป ล้ำกลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพิธี
Comments