พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558

โพสต์1 เม.ย. 2559 08:50โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
[ภาพเพิ่มเติม]วันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยนายโกศล พงษ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ม.3 และม.6 ที่เรียนดีมีผลการเรียนสูงสุด 10 ลำดับแรก ของชั้นม.3 และ ม.6 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการสอบ GAT เชื่อมโยงได้ 150 คะแนนเด็ม
Comments