โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา๒๕๕๙

โพสต์25 ก.พ. 2560 04:14โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2560 04:34 ]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา๒๕๕๙ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสุวภัทร กั้วมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  นายอุดมศักดิ์ กาจสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                                      
    
                                                                                         
                                                                                              

Comments