พิธีมอบเหรียญรางวัล นักกีฬาเรือพาย โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์27 พ.ย. 2559 22:47โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2559 23:46 ]
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2559 นางพัชรี  รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ได้ทำพิธีมอบเหรียญรางวัล นักกีฬาเรือพาย รายการ  SEARF JUNIOR AND SENIOR ROWING CHAMPIONSHIPS 2016 ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2559
นายอดิศร  ภูพวก                              ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ประเภท JM4X  2000M
                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท JM2X  2000M
                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ประเภท M4-     2000M
นางสาวธิลาดา  พิทักษ์เผ่าไทย       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท Jw4-    2000M
                                                         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ประเภท JM2-   2000M
Comments