พิธีมอบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง โรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์9 ก.ย. 2557 23:49โดยโรงเรียน มหิศราธิบดี   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2557 23:55 ]
        วันพุธที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนมหิศราธิบดี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สอบผ่านการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง  พุทธศักราช ๒๕๕๖  โดยท่านพระครูสุนทรคุณวัตร  รองเจ้าคณะอำเภอเมือง นครราชสีมา  ณ อาคารอนุสรณ์ ๓๖ ปีโรงเรียนมหิศราธิบดี
                                                                                      เวียงเพ็ชร..ภาพ/รายงาน
Comments