พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2559

โพสต์27 มี.ค. 2560 22:29โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
        เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่จบการศึกษา และมอบช่อดอกไม้ เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับโควตาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีคณะครู และบุคลากรโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม


Comments