พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

โพสต์2 เม.ย. 2560 21:44โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ดร.สุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
รูปภาพเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ Facabook : รอบรั้วสุรนารีวิทยา ๒
Comments