พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖

โพสต์17 มี.ค. 2559 01:11โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดย ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน จัดพิธีมอบเกียติบัตรนักเรียนเยาวชนดีศรี นส.พ. เกียรติบัตรยอดนักออม เกียรติบัตรคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ และพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ณ หอประชุมอาคาร ก โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีสำเร็จการศึกษา

Comments