พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โพสต์19 มี.ค. 2559 23:48โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา  โดยนายวิทยา  ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู 
และนักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 
และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ หอประชุมโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา  
ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีสำเร็จการศึกษา  ประจำการศึกษา 2558
Comments