พิธีมอบเอกสารหลักสูตร โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โพสต์25 มี.ค. 2560 18:46โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2560 18:53 ]
ผ.อ. นิรมิตร ดวดกระโทก เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารการจบหลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษ
าตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้มอบเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องศรีณรงค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

ภาพ : ครูพัชรินทร์ เภาตะคุ FB: Pacharin Phaotakhu
ข่าว : ครูวิสันต์  ยุระวงศ์
รูปทั้งหมด    คลิ๊กที่นี่


Comments