พิธีเปิดหอพระ พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์2 ม.ค. 2560 18:22โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบึงพะไล สพม.31 ได้ทำพิธีเปิดหอพระ พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี นายกิตติ  บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดทำพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดหาทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) เพิ่มเติม 2) จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3) จัดหาทุนพัฒนาระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย ได้ร่วมบำเพ็ญครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ
Comments