พิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1

โพสต์13 พ.ย. 2557 22:46โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2557 22:47 ]
พิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ณ อาคารวิทยาสมาคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานสะเต็มศึกษาจาก 6 โรงเรียนเครือข่าย คือ โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านจอหอ และโรงเรียนบ้านปอพาน การจัดค่ายวิทยาศาสตร์(one day camp)

ą
_DSC0106.JPG
(3618k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
13 พ.ย. 2557 22:46
Comments