พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเมืองคง (ในการสนับสนุน ธนาคารออมสิน)

โพสต์5 ก.ย. 2559 23:57โดยโรงเรียน เมืองคง
       ธนาคารโรงเรียน  โรงเรียนเมืองคง  โดยการสนับสนุนของ ธนาคารออมสิน เปิดที่ทำการใหม่ โดยย้ายสำนักงานจากอาคารเรียน 2 มาที่อาคาร 5 อาคารเรียนหลังใหม่ โดยในวันที่ 1 กันยานยน เป็นวันเกิดโรงเรียน และเป็นวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ในการเปิดที่ทำการใหม่                 
       โรงเรียนเมืองคง ได้รับเกียรติจากนางสาววิไลพร หลงเจริญ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาคง เป็นประธานในการเปิดธนาคารโรงเรียน เพื่อใช้ในการรับ ฝาก ถอน เงินฝากของครู และนักเรียนให้มีความสะดวกมากขึ้น โดยนายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน และยังเริ่มให้บริหารธนาคารโรงเรียนในวันนี้ด้วย
Comments