พิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารทิพย์วารินทร์” โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์11 พ.ค. 2560 22:19โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม จัดพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีนายกิตติ บุญเชิด ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารทิพย์วารินทร์” พร้อมเยี่ยมชมอาคารเรียน และให้กำลังใจการทำงาน แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม และขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม. ๓๑ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ตำบลหนองน้ำใส ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในพิธีเปิดอาคารเรียนและมอบเงินสมทบทุนเข้าร่วมโครงการ "แบ่งปันน้ำใจก่อสร้างถนนเพื่อน้อง" ในครั้งนี้ ขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีจิตศรัทธาในการบริจาคเงิน มา ณโอกาสนี้
Comments