พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม โรงเรียนบึงพะไล

โพสต์9 มิ.ย. 2558 03:31โดยปณิตา แก้วกระจ่าง
พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม One classroom one moral project เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โรงเรียนบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพะไล นายรวิภัทร  ชัยภัทรธนสร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดในครั้งนี้


Comments