พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) "วันวชิราวุธ" ณ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์24 พ.ย. 2560 19:19โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 
จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันวชิราวุธ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ผู้ทรงเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยนางพัชรี  รักษาสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีีถวายราชสดุดี โดยมีผู้กำกับลูกเสือ คณะลูกเสือวิสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 
ร่วมทำพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

Comments