ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์

โพสต์28 มี.ค. 2560 18:32โดยโรงเรียน สีดาวิทยา   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 18:36 ]
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์
นักกีฬาโรงเรียนสีดาวิทยา เป็นตัวแทนจังหวัด
นักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นนักกีฬาชนิดกีฬา ปันจักสีลัต ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาและตัวแทนนักกีฬาภาคที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์ ได้รับเหรียญทองแดง คือ น.ส.ฑิฆัมพร โตสารเดช นักเรียนชั้น ม.5/3  ผู้ฝึกสอนคือ นายบรรจง กล้าหาญ  และ น.ส.จิราพร พวนกิ่ง Comments