พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ มัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์19 มิ.ย. 2558 02:47โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานเปิดป้ายชื่อ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ" ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. ..
https://www.facebook.com/mathayomvajira/
Comments