พระธรรมฑูตมาแสดงธรรม ที่โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง

โพสต์6 มิ.ย. 2559 23:47โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้มีพระธรรมฑูตมาแสดงธรรมให้กับนักเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมะศึกษากับนักเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง


Comments