พระธรรมทูตพบนักเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

โพสต์16 มิ.ย. 2557 10:32โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2557 10:39 ]
เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  พระธรรมทูตขากอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  เดินทางมาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  เพื่อแสดงธรรมแก่ครู  และนักเรียน  โดยกิจกรรมนี้จัดเป็นประจำทุกปี  โดยการประสานงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา


Comments