โรงเรียนบึงพะไล จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

โพสต์24 พ.ย. 2557 19:24โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2557 19:29 ]
ผู้บริหาร คณะครู และกองลูกเสือโรงเรียนบึงพะไล จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

Comments