ผู้บริหารคณะครู นักเรียน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย

โพสต์5 ธ.ค. 2560 23:38โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพ : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments