ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมนำนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน มารยาทการเข้าสังคมและการรับประทานอาหาร

โพสต์6 พ.ค. 2559 02:00โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน มารยาทการเข้าสังคมและการรับประทานอาหาร ณ วันที่ 6 พ.ค. 2559 โรงแรมสีมาธานี 

นำเสนอโดย : กิตติธัช  สืบสุนทร
ภาพถ่ายโดย : เฉลิมพงษ์ ผินงูเหลือม
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมComments