ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามนโยบาย

โพสต์27 ม.ค. 2558 06:20โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2558 19:24 ]

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2558

Comments