ผู้เข้ารับการพัฒนาฯศึกษาดูงานโรงเรียนมหิศราธิบดี

โพสต์17 เม.ย. 2558 23:14โดยโรงเรียน มหิศราธิบดี
     โรงเรียนมหิศราธิบดีเป็นสถานฝึกประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17- 21  เมษายน 2558  ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ได้เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนมหิศราธิบดี โดยมีนายวินัย  วิริยะประทีป  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี   คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล   โดยเมื่อวานนี้ ( 17 เมษายน 2558 )  ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการพัฒนาฯ 
  
                                                                               เวียงเพ็ชร .....ภาพ/รายงาน
Comments