ผู้อำนวยการณัชชา ศรีแสนปางนำตัวแทนครู โรงเรียนพุดซาพิทยาคมศึกษาดูงานหลักสูตรทวิศึกษา

โพสต์23 พ.ย. 2558 15:11โดยYada Rattanakumnerd
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นางนัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนครู ศึกษาดูงานการจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และโครงการให้โอกาสทางการศึกษา (หนองกราดให้โอกาส) ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการวินัย วิริยะประทีป และ นางสาววิไลพร ปานเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี สำหรับคำชี้แนะและแนวทางการดำเนินงาน มา ณ โอกาสนี้

Comments