ผู้อำนวยการนิรมิตร ดวดกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practices : BP การจัดการเรียนรวมระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์27 ก.ค. 2559 21:11โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ผู้อำนวยการนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ Best Practices : BP การจัดการเรียนรวมระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ11 นครราชสีมา

#เผยแพร่โดย : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments