ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาร่วมกับชุมชนโครงการดูแลเยี่ยมบ้านสุขภาพผู้สูงอายุ

โพสต์3 มิ.ย. 2558 19:52โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการ ดวงจิต  สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาร่วมกับได้ยกเทศมนตรีตำบลหนองกราดและชุมชน ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ให้คำแนะนำและติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้มีสภาวะเสี่ยง และผู้ป่วยมะเร็งเรื้อรัง ณ หมู่บ้านหนองกราด ตำหนองกราด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/khaw-laea-kickrrm-rongreiyn/_draft_post-357/11267321_1617918791788818_933213274_n.jpg
https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/khaw-laea-kickrrm-rongreiyn/_draft_post-357/11289692_1617918885122142_653997218_n.jpg
https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/khaw-laea-kickrrm-rongreiyn/_draft_post-357/11280231_1617918881788809_1374198936_n.jpg
https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/khaw-laea-kickrrm-rongreiyn/_draft_post-357/11269892_1617918878455476_2138474148_n.jpg
https://sites.google.com/a/mattayom31.go.th/site_2014/khaw-laea-kickrrm-rongreiyn/_draft_post-357/11335754_1617918808455483_980936940_n.jpg
Comments